22.03.2020 kiitis parlament heaks tervise hädaolukorra väljakuulutamise ja andsid valitsusele koroonaviiruse pandeemiaga võitlemiseks suuremad volitused. Hiljem on parlament hädaolukorra kehtivust mitmel korral pikendanud.

Loe lähemalt:
Légifrance, 24.03.2020, "LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19";
France24, 22.03.2020, "French parliament declares health emergency to combat pandemic";
Légifrance, 12.05.2020, "LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions";
Légifrance, 15.11.2020, "LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire";
Légifrance, 16.02.2021, "LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire"